logo gpoa barva pruhledne 1 

Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace
Pontassievská 3, ZNOJMO

 facebook youtube  0067 phone+420 515 158 101 0070 envelop info@gpoa.cz

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace, 
Pontassievská 3, ZNOJMO

Jazyková škola nabízí

Certifikace Cisco

CNA logo

Europass

europass

Pěvecký sbor Znoimia

znoimia

Šachový kroužek

krouzek sachy

Gymoped - školní časopis

gymoped

Počet přístupů

Dnes375
Včera432
Týden3767
Měsíc1887
CELKEM1726920

  • Vaše IP adresa: 35.172.164.32
  • Webový prohlížeč: Unknown
  • verze:

7
Online

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vzdělaní a aktivní pedagogové jako záruka kvality školy GPOA Znojmo
Škola Gymnázium, SPGŠ, OA a JŠ SJZ Znojmo, příspěvková organizace je na základě schválené žádosti podpořena v období 1.9.2019 - 31.8.2021 dotací ve výši 2 345 186 Kč v rámci realizace projektu s názvem "Vzdělaní a aktivní pedagogové jako záruka kvality školy GPOA Znojmo". Do projektu je zapojeno 51 pedagogů a projekt dále zajišťuje 5 nepedagogických pracovníků. 
Dotace bude použita na zajištění profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže škole při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce, omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.
Většina zapojených pedagogů bude současně realizovat i několik níže uvedených aktivit.

Personální podpora SŠ
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
Školní kariérový poradce
Profesní rozvoj pedagogů 
DVPP 8 hodin
DVPP 16 hodin
DVPP 24 hodin
DVPP 56 hodin
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
Tandemová výuka na SŠ
Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ
Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
Extrakurikulární rozvojové aktivity
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Komunitně osvětová setkání
Klub pro žáky

Sdílejte tento článek