Organizace školního roku 2020-2021

Březen

 • do 1. 3. termín odevzdání přihlášek na SŠ
 • do 31.3. povinná výuka všech předmětů v maturitních ročnících

Duben

 • od 1.4. do 20.5.2021 je povinná výuka v maturitních předmětech a cvičeních či seminářích souvisejících s maturitním předmětem. Ostatní žáci se o dubna účastní dobrovolně výuky v nematuritních předmětech.

Pedagogické rady:

 • 13. 4. 2021 v 15:00 h. OA + IT
 • 14. 4. 2021 v 15:00 h. G + SPgŠ

Sdružení rodičů:

 • OA + IT 15. 4. 2021, v 16:00 - 17:30 hod. třídní schůzky
 • G + SPgŠ 16. 4. 2021, v 16:00 - 17:30 hod. třídní schůzky

Praktické maturitní zkoušky:

 • 19. 4. - P4.B, E4.C
 • 20. 4. - P4.A, E4.C
 • 21. 4. - P4.C, E4.B

Květen:

Přijímací zkoušky:

 • 3. 5. 2021 - čtyřleté obory/1. řádný termín, praktická přijímací zkouška pro obor PMP
 • 4. 5. 2021 - čtyřleté obory/2. řádný termín, praktická přijímací zkouška pro obor PMP
 • 5. 5. 2021 - osmileté gymnázium/1. řádný termín
 • 6. 5. 2021 - osmileté gymnázium/2. řádný termín

Pedagogické rady, vysvědčení, příprava na MZ

 • 14.5. do 14:00 uzavření absence a zápis známek pro maturitní třídy
 • 17.5. - pedagogická rada maturitních tříd G + SPgŠ, v 15:00 hod. online
 • 18.5. - pedagogická rada maturitních tříd OA + IT, v 15:00 hod., online
 • 19.5 - nejblížší termín zveřejnění výsledků přijimacího řízení
 • do 20. 5. povinná výuka v maturitních předmětech a cvičeních či seminářích souvisejících s maturitním předmětem. 
 • 20.5. - předání vysvědčení za 2. pol. školního roku 2020/2021 závěrečným ročníkům
 • 21.5. – konec školního roku pro maturanty, první den volna před konáním DT SČ MZ
 • 25.5. - předání vysvědčení za 2. pol. školního roku 2020/2021 závěrečným ročníkům
 • 27.5. – 31.5. - další tři dny volna pro přípravu na ústní část MZ pro G8.A, G4.B, P4.B, E4.B, E4.C
 • 31.5. - 11.6. souvislé praxe nižších ročníků

Didaktické testy společné části MZ: 

 • 24., 25. a 26. 5. 2021, společné části MZ (ČJL, AJ/NJ, M, M rozšiřující)
 • prodloužené časové limity pro vypracování DT SČ MZ: u DT z ČJL ze 75 minut na 85 minut; u DT z cizího jazyka ze 100 minut na 110 minut; u DT z matematiky ze 120 minut na 135 minut

Červen:

 • 2. 6. - 1. náhradní termín přijímacích zkoušek pro všechny obory
 • 3. 6. - 2. náhradní termín přijímacích zkoušek pro všechny obory
 • 1.6. – 4.6.2021 profilové - ústní části maturitní zkoušky – G8.A, G4.B, P4.B, E4.B, E4.C. 
 • 1.6. – 4.6.2021 - další dny volna pro přípravu na ústní MZ od pro třídy P4.A, P4.C.
 • 7.6. – 10.6.2021 – profilové - ústní části maturitní zkoušky P4.A, P4.C. 

Úprava struktury profilové části MZ – ústní zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka, který je navázaný na DT SČ MZ, se stávají zkouškami nepovinnými, jsou na základě dobrovolnosti. V případě, že je maturant konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení.

Pedagogické rady:

 • 23. 6. 2021 v 15:00 h. OA + IT
 • 24. 6. 2021 v 15:00 h. G + SPgŠ

Sdílejte tento článek
© 2021 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.