Organizace školního roku 2019-2020

. – 29. 8. praktická MZ – OA
Září
2. 9. v 8:00 hod. ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
3. 9. – 6. 9. adaptační kurzy:
G1.A – PaedDr. A. Paulenková: 3. 9. – vycházka do NP Podyjí
  4. 9. – poznávání města Znojma (SVČ Znojmo)
G1.B – Mgr. Š. Čižmářová: 3. 9. – NP Podyjí
  4. 9. – centrum Vodárna
P1.A – Mgr. R. Dokulil: 4. 9. vycházka po městě, poznávání okolí
  5. 9. vycházka do NP Podyjí s průvodcem
P1.B – Mgr. V. Krčál: 5. 9. SVČ Znojmo, 100,-/žák
  6. 9. centrum volného času Vodárna, 180,-/žák
P1.C – Mgr. P. Kratochvíl: 6. 9. centrum volného času Vodárna
  5. 9. vycházka s průvodcem do NP Podyjí
   
E1.B – Mgr. M. Benda: 5.9. - Vodárna Pod Obří hlavou
  6. 9. - Quest od Vlkovy věže na Hradiště (zajišťuje Mgr. Leischnerová)
E1.C – Mgr. V. Bastlová: 5. 9. - Vodárna Pod Obří hlavou
  6. 9. - Quest od Vlkovy věže na Hradiště (zajišťuje Mgr. Leischnerová)
2. 9. – 4. 9. podzimní termín společné části MZ (PP, DT)
6. 9. – DOD na OA (100. výročí založení OA) pro absolventy a veřejnost
9. - 13. 9. sportovně - turistický kurz P3.A, p. Hrůzová, p. Karas, p. Volcová
10. 9. + 11. 9. praktická MZ z Tv
12. 9. – ústní maturitní zkoušky, podzimní termín
12. 9. Jednotlivá MZ z pedagogiky
13. 9. – ZHV – ředitelské volno pro žáky na OA, G. + SPgŠ – zkrácené vyučování
13. 9. – odevzdání tematických plánů, plánů TU, plánů předmětových komisí, plánů výchovných poradců a ŠMP, plánů exkurzí
13. 9. odevzdání přihlášek do nepovinných předmětů
13. 9. odevzdání uplatnění absolventů za škol. rok 2018/19
18. 9. – exkurze do Orlího hnízda (Německo), G3.B, G6.A + doplní žáci z G4. B + 8. A, p. Horinová, p. Maňurová
29. 9. zveřejnění seznamu tematických okruhů a seznamu literatury k MZ 2020
30. 9. – 11. 10. odborná praxe 4. ročníků OA
 
Říjen
Výuka ESI E 3. C - 30. 9. – 4. 10.
Burza škol Jindřichův Hradec 3. 10. 2019
Burza škol Břeclav 15. 10. – 16. 10. 2019
Burza škol Třebíč 17. 10. 2019
 
Gaudeamus Brno – 22. – 24. 10.
Státní svátek 28. 10.
Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10.
 
Listopad
DOD: 1. 11. 2019
Burza škol Znojmo 1. 11. 2019
Burza škol Jihlava 8. 11. 2019
Burza škol Žďár nad Sázavou 14. 11. 2019
 
Pedagogická rada OA 11. 11. 15:00 hod.
Schůzky rodičů OA 12. 11. 16:30, výbor SR v 16:00 hod.
Pedagogická rada G + SPgŠ 13. 11. 15:00 hod.
Schůzky rodičů G + SPgŠ 14. 11. 16:30, výbor SR v 16:00 hod.
 
Maturitní plesy G + SPGŠ:
15. 11. P4.B, P4.C
16. 11. G4.B, 8.A
22. 11. P4.A
 
Prosinec
Přihlášky k jarní části MZ – do 15. 12. 2019
Maturitní ples E4.B, E4.C (OA) – 6. 12. 2019
Pedagogická praxe: P4.A, P4.B 25. 11. – 20. 12.
 P4.C 9. 12. – 20. 12.
Obhajoby RP G3. B, 7. A – 18. + 19. 12.
Vánoční prázdniny 23. 12. – 3. 1. 2020
 
Leden
Přihlášení k MZ Matematika +
DOD 15. 1. 2020
Pedagogické rady 21. 1. OA 15:00 hod., zápis známek do 17. 1. do 14:00 h.
20. - 24. 1. lyžařský kurz Seninka, G2.A, P1.C, P2.B, ved. kurzu P. Kratochvíl
 22. 1. G + SPgŠ 15:00 hod., zápis známek do 20. 1. 2020 do 14:00 hod.
Předání výpisu vysvědčení 30. 1.
Pololetní prázdniny 31. 1.
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení 31. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
 
Únor
Změny rozvrhu 2. pololetí
Školní kolo SOČ
Jarní prázdniny 17. 2. – 23. 2.
 
Březen
Do 1. 3. přihlášky na GPOA
Přijímací zkoušky Nanečisto
15. 3. - 20. 3. lyžařský kurz Lipno, P2.A, OA, ved. kurzu p. Nesnídalová
Odevzdání seznamu literatury k MZ do 31. 3.
Odevzdání maturitních otázek k MZ do 31. 3.
 
Duben
Jednotné přijímací zkoušky
Velikonoční prázdniny 9. 4., Velký pátek 10. 4., 13. 4. Velikonoční pondělí
Pedagogické rady
Schůzky rodičů
Praktická MZ E 4.B,C
Pedagogické rady 4. ročníků
Poslední zvonění
Termín odevzdání pomůcek k MZ
Předání výročních vysvědčení 4. ročníků
 
Květen
Státní svátek 1. a 8. 5.
Didaktické testy a PP společné části MZ
Ústní MZ
Praxe 3. ročníků
 
Červen
Slavnostní předání MZ 4. ročníků
Setkání s rodiči budoucích 1. ročníků
Přihláška k podzimnímu termínu MZ
Pedagogické rady
Třídní exkurze
Předání vysvědčení, zakončení školního roku
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2020

 

 


Sdílejte tento článek
© 2019 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.