Nabídka volitelných předmětů a mimoškolních aktivit 2020 - 2021

Volitelné předměty

 Obsahovou náplň, cíl, formu a perspektivu volby v jednotlivých povinně  volitelných předmětů žákům vysvětlí vyučující daných předmětů.


Nabídka mimoškolních aktivit

 pro šk. rok 2020/2021:

 • Psaní na klávesnici (OA)
 • Sborový zpěv
 • Šachy
 • Kurz autoškoly a dopravní psychologie

Pozn.: Do všech realizovaných povinně volitelných předmětů se mohou žáci přihlásit jako do nepovinného předmětu.

Volnočasové aktivity v DM ve školním roce 2020/2021

 • Sportovní kroužek
 • Kroužek gymnastiky – rozvoj gymnastických dovedností
 • Kroužek posilování
 • Jóga pro začátečníky
 • Kroužek rukodělných a výtvarných činností
 • Kroužek šití
 • Kroužek dechových a posilovacích cvičení

Sdílejte tento článek
© 2021 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.