logo gpoa barva pruhledne 1 

Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace
Pontassievská 3, ZNOJMO

 facebook youtube  0067 phone+420 515 158 101 0070 envelop info@gpoa.cz

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace, 
Pontassievská 3, ZNOJMO

Jazyková škola nabízí

Certifikace Cisco

CNA logo

Europass

europass

Pěvecký sbor Znoimia

znoimia

Šachový kroužek

krouzek sachy

Gymoped - školní časopis

gymoped

Počet přístupů

Dnes417
Včera432
Týden3809
Měsíc1929
CELKEM1726962

  • Vaše IP adresa: 35.172.164.32
  • Webový prohlížeč: Unknown
  • verze:

8
Online

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, je Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Úkon / Kč

1.     Pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně / 2,- Kč

2.     Pořízení listiny A4 oboustranně / 4,- Kč

3.     Pořízení technického nosiče dat (1 ks) CD-ROM,DVD ROM / 50,- Kč

4.     Náklady na poštovní služby při odesílání:

a) obyčejná zásilka dle hmotnosti: do 50 g – 10,- Kč; do  100 g - 14,- Kč; do 500 g – 18,- Kč; do 1 kg – 24,- Kč

b) doporučená zásilka dle hmotnosti: do 50 g - 26,- Kč; do 100 g – 34,- Kč;  do 500 g – 37,- Kč; do 1 kg – 43,- Kč; do 2 kg – 49,- Kč

5.     Hodinová sazba vyhledávání informací / 100,- Kč

6.     Vyhotovení stejnopisu vysvědčení platí žadatel za vyhotovení opisu (stejnopisu) vysvědčení či maturitního vysvědčení Kč 100,-

7.  Poplatek za doporučenou zásilku s doručenkou (dodejkou) do vlastních rukou adresáta / 44,- Kč.

Ustanovení:

Žadatel podává žádost písemně nebo osobní návštěvou.

a)     písemná žádost bude zaevidována odpovědným zaměstnancem, který stanoví předpokládanou úhradu dle sazebníku. Úhrada žadatelem bude provedena složenkou, která mu bude zaslána s vyznačením úhrady Požadovaná informace bude vydána žadateli po obdržení platby na účet školy nebo předložením dokladu o zaplacení v místě podání žádosti

b)     při osobní návštěvě je postup obdobný s tím, že žadatel může uhradit složenku ihned a po předložení dokladu o zaplacení mu bude požadovaná informace vydána bezprostředně

c)      u obou forem podání žádosti je možno zaslat požadovanou informaci na adresu udanou žadatelem

d)     ve škole lze uhradit výdaje také v hotovosti v pokladně.

e)      v případě úhrady na složenku je používána složenka typu A ;
            platba je poukazována na č. účtu:  86-4401380217/0100.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2012.                                    RNDr. Leoš Gretz, ředitel školy


Sdílejte tento článek