logo gpoa barva pruhledne 1 

Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace
Pontassievská 3, ZNOJMO

 facebook youtube  0067 phone+420 515 158 101 0070 envelop info@gpoa.cz

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace, 
Pontassievská 3, ZNOJMO

Jazyková škola nabízí

Certifikace Cisco

CNA logo

Europass

europass

Pěvecký sbor Znoimia

znoimia

Šachový kroužek

krouzek sachy

Gymoped - školní časopis

gymoped

Počet přístupů

Dnes388
Včera432
Týden3780
Měsíc1900
CELKEM1726933

  • Vaše IP adresa: 35.172.164.32
  • Webový prohlížeč: Unknown
  • verze:

7
Online

Přijímací řízení

Poučení pro uchazeče o studium ve školním roce 2023/2024

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení 2023 budou zveřejněna do 31. 1. 2023 na webových stránkách školy. Kritéria zahrnují výsledky přijímací zkoušky, studijní výsledky ze ZŠ (poslední 2 ročníky) a úspěchy v soutěžích, certifikáty mezinárodních jazykových zkoušek, příp. potvrzené mimoškolní aktivity.

Termín odevzdání přihlášek

Přihlášku je třeba zaslat poštou na adresu školy Pontassievská 350/3, Znojmo, případně odevzdat osobně na sekretariátu do 1. 3. 2023, formulář přihlášky uchazeč získá na základní škole, případně je ke stažení na stránkách naší školy. Na obory PMP, PL je potřeba lékařské potvrzení, u PMP nevyžadujeme potvrzení logopeda (nahradí to praktická zkouška z jazykového projevu). U oboru PMP je nutné na přihlášku do kolonky Školní přijímací zkouška napsat termín praktické přijímací zkoušky (vybrat jeden z termínů 17. 4., nebo 18. 4.), jedná se o ověření dovedností z výtvarné, hudební, tělesné a jazykové výchovy.

Přijímací zkoušky NANEČISTO

Škola pořádá 8. 3. 2023, budou probíhat v budově na ulici Pontassievská pouze pro přihlášené zájemce o studium na naší škole. Formulář k přihlášení on-line bude na našich webových stránkách od 1. února 2023. 

Pozvání k přijímacím zkouškám

Každý uchazeč, který podá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu bude písemně pozván k přijímacím zkouškám s uvedením termínu, místa, času konání přijímací zkoušky a další informace. Každému uchazeči bude v pozvánce sděleno registrační číslo, pod kterým bude uchazeč během přijímacího řízení vystupovat a také ve zveřejněných výsledcích přijímacího řízení na webu školy a úřední desce bude uchazeč veden pod tímto registračním číslem.

Úprava podmínek přijímací zkoušky

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami a specifickými poruchami učení, kteří při konání přijímací zkoušky budou požadovat úpravu podmínek, musí k přihlášce do 1. 3. 2023 doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, případně ošetřujícího lékaře. Uchazečům s takto doloženým posudkem budou uzpůsobeny podmínky konání zkoušek v souladu s doporučením poradenského zařízení.

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek

Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímacích zkoušek ze závažných důvodů, musí nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro konání přijímacích zkoušek doručit řediteli školy písemnou omluvu. Zdravotní důvody musí potvrdit lékař a také ostatní důvody je potřeba písemně doložit. Uchazeč pak koná přijímací zkoušky v náhradním termínu. Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou centrálně stanoveny na den 10. a 11 května 2023.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. Seznam s uvedením pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů (vedených pod registračním číslem) bude zveřejněn na webu školy a úřední desce umístěné na vchodových dveřích do budovy školy na ulici Pontassievská 350/3.

Pro přijaté uchazeče:

Svůj úmysl vzdělávat se ve studijním oboru, do kterého byl uchazeč přijat, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek odevzdá uchazeč v kanceláři školy na ulici Pontassievské 350/3 ve Znojmě, (nebo zašle doporučenou zásilkou). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Pro nepřijaté uchazeče:

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno do vlastních rukou zákonnému zástupci uchazeče nebo zletilému uchazeči prostřednictvím České pošty. Vzor odvolání bude ke stažení na našem webu v záložce přijímací řízení.

Důležité informace: 

Dny otevřených dveří: 

  • 4. 11. 2022 (11:00 – 17:00)
  • 11. 1. 2023 (11:00 – 17:00)

 V každou celou hodinu bude na budově Pontassievská probíhat organizovaná prohlídka školy s poskytováním informací, poslední prohlídka začíná v 16:00 hod.

  • při DOD se mohou uchazeči o obor PMP seznámit s podobou praktické přijímací zkoušky
  • veškeré informace najdou uchazeči na našich webových stránkách

Jednotné přijímací zkoušky:

 1. termín   13. 4. 2023 (4-leté obory) | 17. 4. 2023 (8-leté gymnázium)
 2. termín   14. 4. 2023 (4-leté obory) | 18. 4. 2023 (8-leté gymnázium)

náhradní termín pro všechny obory:

  • 1. termín  10. 5. 2023
  • 2. termín  11. 5. 2023

Datum: 17. 10. 2022
Mgr. Pavel Kolář – ředitel školy

 


Sdílejte tento článek