logo gpoa barva pruhledne 1 

Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace
Pontassievská 3, ZNOJMO

 facebook youtube  0067 phone+420 515 158 101 0070 envelop info@gpoa.cz

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,
příspěvková organizace, 
Pontassievská 3, ZNOJMO

ISIC karty u nás ve škole

ISIC

Jazyková škola nabízí

Naše projekty

Certifikace Cisco

CNA logo

Europass

europass

Pěvecký sbor Znoimia

znoimia

Šachový kroužek

krouzek sachy

Gymoped - školní časopis

gymoped

Počet přístupů

Dnes290
Včera720
Týden1010
Měsíc16055
CELKEM1609532

  • Vaše IP adresa: 34.239.154.240
  • Webový prohlížeč: Unknown
  • verze:

7
Online

Sociální činnost (SČ) 75-41-M/01

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Přijímáni jsou studenti po úspěšném ukončení ZŠ i s případnou změnou pracovní schopnosti. Absolventi nacházejí uplatnění jako výchovní pracovníci v sociálních zařízeních, v různých ambulantních i pobytových zařízeních, terénních službách i v managementu sociálních služeb. Absolventi studia mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách odpovídajícího zaměření. Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Učební plán

Předměty povinné 1. 2. 3. 4. Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Cizí jazyk 1 (anglický, německý) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12)
Cizí jazyk 2 (anglický, německý)   2 (2) 2 (2) 2 (2) 6 (6)
Základy společenských věd   2 2 2 6
Dějepis 2 2     4
Zeměpis 2       2
Biologie 2 2 2   6
Chemie 2       2
Fyzika 2       2
Matematika 2 2 2 2 8
Tělesná výchova 2 2 4 3 11
Informační a komunikační technologie 2 (2) 1 (1) 1 (1)   4 (4)
Sociální politika (+právo) 2 3 (1) 2 2 9
Učební praxe     3 4 7
Pedagogika 2 2 2 2 8
Hudební výchova 2 (1) 2 (1)     4 (2)
Výtvarná výchova 2 (1) 2 (1)     4 (2)
Pracovní praktikum   2 2   4
Volitelné předměty          
Volitelný předmět 1 (HV/VV/ODV)     2 2 4
Volitelný předmět 2       2 2
Volitelný předmět 3       2 2
Psychologie     2 2 4
Osobnostní a dramatická výchova 2 (2) 2 (2)     4
Odborná praxe 2 týdny 2 týdny 2 týdny 4 týdny  
           
Celkem 32 32 32 32 128


Poznámky k učebnímu plánu:
1)    Disponibilní hodiny (32) byly využity především k posílení hodinové dotace některých předmětů. Dále byly využity k zavedení druhého cizího jazyka (anglického/německého), předmětu pracovní praktikum, volitelného předmětu 2 a volitelného předmětu 3.
2)    K posílení celkové hodinové dotace pro vzdělávací oblast jazykové vzdělávání bylo využito 5 hodin dotace pro vzdělávací oblast estetické vzdělávání; učivo stanovené v RVP v oblasti estetické vzdělávání je integrováno převážně v předmětu český jazyk a literatura, částečně v předmětu výtvarná výchova a částečně v předmětu základy společenských věd.
3)    Dle rámcového rozvržení obsahu vzdělávání v RVP pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost jde závazně o zavedení jednoho cizího jazyka. Škola v rámci podpory jazykového vzdělávání využila 2 disponibilní hodiny pro posílení hodinové dotace prvního cizího jazyka (anglického/německého) a 6 disponibilních hodin bylo využito na zavedení druhého cizího jazyka (německého/anglického) od 2. ročníku.
4)    Při zahájení studia v 1. ročníku žáci volí cizí jazyk 1 (anglický/německý) a jsou děleni na skupiny podle pokročilosti. Od 2. ročníku je vyučován cizí jazyk
5)    K posílení celkové hodinové dotace pro vzdělávací oblast společenskovědní vzdělávání bylo využito 3 hodinové dotace vzdělávací oblasti ekonomické vzdělávání; učivo stanovené v RVP v oblasti ekonomické vzdělávání je integrováno v předmětu základy společenských věd.   
6)    Minimální hodinová dotace předmětu tělesná výchova dle RVP je v 1. až 4. ročníku 2 hodiny týdně; ve 3. ročníku je hodinová dotace posílena o 2 hodiny a ve 4. ročníku o 1 hodinu, neboť v obsahu učiva tělesná výchova je v těchto dvou ročnících integrováno učivo zdravotní tělesné výchovy.
7)    Číslo v závorce za číslem stanovujícím hodinovou týdenní dotaci předmětu udává počet hodin, kdy se třída na výuku předmětu dělí.
8)    Část učiva vzdělávací oblasti společenskovědní vzdělávání Člověk a právo je integrována v předmětu sociální politika ve 2. ročníku.  
9)    Základní nabídka pro volitelné předměty 2 a 3:
     jazyk německý – volitelný
     jazyk anglický – volitelný
     matematika – volitelná
     základy společenských věd – volitelný
     dějepis - volitelný
     psychologie – volitelná
     informační a komunikační technologie – volitelnýNabídka volitelných předmětů může být upravována dle aktuálního zájmu žáků a personálních podmínek školy.
     Učební osnovy volitelných předmětů jsou přílohou tohoto dokumentu a tvoří jeho nedílnou součást.
10)    Mimoškolní aktivity (např. sborový zpěv, sportovní hry, cizí jazyk) jsou realizovány při dostatečném počtu přihlášených žáků a podle personálních a finančních podmínek školy.


Sdílejte tento článek