Informační technologie (IT) 18-20-M/01

Budova Přemyslovců 4, Znojmo 

Odborník v oblasti informačních technologií, který bude schopen získané vědomosti a dovednosti užívat v souladu s potřebami osobního (odborného, kariérního) růstu v souladu se zájmy a potřebami organizace. Prostřednictvím IT prostředků bude aktivně podporovat rozhodování managementu, podílet se na řízení organizace, získávat a vyhodnocovat informace či navrhovat řešení, která bude schopen účinně předkládat a prezentovat na veřejnosti za podpo-ry IT nástrojů. V organizaci bude schopen zajistit a upravit technické a programové vybavení včetně instalace, uživatelské údržby, administrace a ochrany dat a zařízení.

Učební plán:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník  
Název předmětu počet hodin týdně počet hodin týdně počet hodin týdně počet hodin týdně počet hodin za studium
Povinné předměty        
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3 3 3 4 13
Technická angličtina 0 0 1 0 1
Německý jazyk 3 2 2 0 7
Základy společenských věd 2 1 0 0 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Právo 0 0 0 2 2
Matematika 4 3 4 4 15
Základy přírodních věd 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 1 0 0 3
Písemná a elektronická komunikace 3 2 0 0 5
Ekonomika 3 2 0 4 9
Ekonomické simulace 0 0 2 0 2
Finance a daně 0 0 2 0 2
Datové komunikace 2 2 0 0 4
Počítačové systémy 2 2 0 2 6
Počítačové sítě 0 2 3 0 5
Aplikace na PC 0 2 2 2 6
Grafika na PC 0 0 2 2 4
Webové aplikace 0 2 2 2 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborná praxe 0 0 2 týdny 2 týdny 4 týdny
Volitelné předměty        
Volitelný předmět 1 0 2 3 3 8
celkem 33 33 33 33 132

Sdílejte tento článek
© 2021 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.