Gymnázium osmileté (G8) 79-41-K/81

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Ve výuce se navazuje na tradice všeobecného vzdělávání, kde je důraz kladen na výuku jazyka českého a literatury, cizích jazyků (dominují němčina a angličtina) a matematiky. Od primy do sexty platí pro všechny studenty stejný učební plán, v septimě a v oktávě dochází k jejich profilaci formou volitelných předmětů. V septimě to jsou dva volitelné předměty (např. cizí jazyk - francouzština, ruština, programování, deskriptivní geometrie, ekonomika.), v oktávě další dva s přihlédnutím k budoucí profesionální orientaci (např. konverzace z cizího jazyka, semináře ze všeobecně vzdělávacích předmětů).

UČEBNÍ PLÁN

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník Celkem za studium
Český jazyk a literatura         4 3 3 4 14
Český jazyk 5 4 4 4         17
Cizí jazyk 1 3 3 3 3 3 3 4 4 22
Cizí jazyk 2  2  2 3 3 3 3 3 3 22
Matematika 4 4 4 4 5 4 4 3 32
Fyzika 2 2 2 2 3 3 3   17
Chemie   2 2 2 2 3 2   13
Biologie 2 2 2 2 3 3 2   16
Zeměpis 2 2 2 2 3 2 2   15
Občanská výchova 1 1 1 1         4
Základy společenských věd         1 2 2 2 7
Dějepis 2 2 2 2 2 2 3   15
Hudební výchova 1 1 1 1 2 2     8
Výtvarná výchova 2 2 1 1 2 2     10
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Informatika     2 1         3
Informatika a výpočetní technika         1     2 3
1. volitelný předmět   1 1 2   2 2 2 10
2. volitelný předmět             2 2 4
3. volitelný předmět               3 3
4. volitelný předmět               3 3
Celkem 28 30 32 32 34 34 34 30 254

Sdílejte tento článek
© 2021 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.