Gymnázium čtyřleté (G4) 79-41-K/41

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Přijímáni jsou chlapci i děvčata po ukončení ZŠ. V souladu s cíli gymnaziálního vzdělávání je studium koncipováno jako všeobecné, studenti získávají široké vědomosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Ve 3. a zejména ve 4. ročníku dochází k jejich profilaci formou volitelných předmětů. Ve 3. ročníku si volí první dva volitelné předměty (např. konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, programování, ekonomie) a ve 4. ročníku další dva s ohledem na svou budoucí profesionální orientaci (např. semináře ze všeobecně vzdělávacích předmětů). 

Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem za studium
Český jazyk a literatura 4 3 3 4 14
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
Německý jazyk 3 3 3 3 12
Matematika 5 4 4 3 16
Fyzika 3 3 3 -- 9
Chemie 2 3 2 -- 7
Biologie 3 3 2 -- 8
Zeměpis 3 2 2 -- 7
Základy společenských věd 1 2 2 2 7
Dějepis 2 2 3 -- 7
Hudební výchova 2 2 -- -- 4
Výtvarná výchova 2 2 -- -- 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informatika a výpočetní technika 1 -- -- 2 3
1. volitelný předmět -- 2 2 2 6
2.volitelný předmět     2 2 4
3.volitelný předmět       3 3
4.volitelný předmět       3 3
Celkem 34 34 34 30 132

Sdílejte tento článek
© 2021 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.