Jazyková škola

german english

Naše jazyková škola nabízí:

Jednoletý jazykový kurz s denní výukou anglického a německého jazyka

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky organizuje jednoletý jazykový kurz s denní výukou anglického a německého jazyka

Ve škol.roce 2017/18 otevíráme jednoletý jazykový kurz s denní výukou anglického jazyka  a německého jazyka. Tyto kurzy zahájí výuku v pondělí 4.9.2016 v 8:00 hod. v budově GPOA na ul. Přemyslovců 4.

Zahájení výuky 4. 9. 2017, ukončení 29. 6. 2018.

Rozvrhy hodin pro jazykovou školu (formát PDF)

Organizace kurzu

Kurzy probíhají 5 dnů v týdnu, každý den 4 vyučovací hodiny (8:00 - 11:30 hod.), od 4. září do 29. června. Základní vyučovací formou je vyučovací jednotka o délce 90 minut. Výuka se nekoná v době školních prázdnin a ve dnech státních svátků. Posluchači se připravují ke státním jazykovým zkouškám (základní a všeobecné) nebo k mezinárodním zkouškám (cambridgeské zkoušky FCE a CAE, Goethe-Zertifikat z němčiny). Státní jazykové zkoušky a mezinárodní zkoušky z angličtiny a němčiny lze skládat přímo v naší jazykové škole na konci školního roku, na cambridgeské zkoušky se lze ve škole zaregistrovat a uplatnit slevu z ceny zkoušky, při větším počtu přihlášených studentů i tyto zkoušky proběhnou v naší jazykové škole.

Všichni vyučující mají vysokoškolskou aprobaci pro výuku jazyků, konverzaci NJ vyučuje kvalifikovaná rodilá mluvčí NJ. Do jednoletého pomaturitního studia se MŮŽE ZAPSAT KDOKOLI, tedy nejen maturanti ze středních škol.

Zápis na školní rok 2017/18 probíhá od 2. května 2017. Přihlášku lze vyzvednout v kanceláři školy nebo ji vyplnit online. Uzávěrka přihlášek - 24. srpna 2016. Na volná místa budeme přijímat přihlášky i po tomto datu. Do kurzu lze přistoupit i v průběhu školního roku do naplnění kapacity maximálně 18 studentů.

Jazyková škola si vyhrazuje právo neotevřít roční intenzivní kurz Aj nebo NJ v případě, že nebude mít dostatek přihlášených studentů se zaplaceným školným do 25.8.2017. V takovém případě škola vrátí v plné výši již zaplacené školné.

ŠKOLNÉ na celý školní rok činí 20.000 Kč. Spolu s podáním přihlášky je nutné uhradit zápisné 100 Kč.

Platba jednorázově 20.000 Kč = SLEVA 100 Kč!
(pokud zaplatíte do 25. 8.)
20.000 Kč + 100 Kč zápisné
(platba po 25. 8., nejpozději však do zahájení výuky)
Platba na splátky 1. splátka (do 25. 8.) 10.000 Kč 2. splátka (do 20. 10.) 10.000 Kč

Úhrada školného na účet č. 86-4401380217/0100, variabilní symbol rodné číslo.

Zápisné a školné (nebo jeho 1. splátka) musí být uhrazeno nejpozději do zahájení výuky, tedy do 4. září. Ceny nezahrnují učebnice ani poplatky za zkoušky.

Pokud počet studentů v kurzu klesne pod úroveň rentability celého kurzu, navrhneme zbylým studentům navýšení platby nebo ukončení kurzu s návrhem na vrácení školného za neodučené hodiny do konce školního roku.

Cíle studia

Cílem programu je, aby absolventi pomaturitního studia dokázali samostatně a bezproblémově komunikovat v cizím jazyce v nejrůznějších životních situacích a aby ovládali veškeré gramatické struktury a slovní zásobu na příslušné jazykové úrovni. Získané dovednosti a poznatky tak absolventi mohou efektivně využít při svém dalším studijním nebo profesním rozvoji. Dalším cílem je umožnit našim studentům úspěšně složit mezinárodní zkoušku odpovídající jejich úrovni a vybranému jazyku, případně úspěšně vykonat státní jazykovou zkoušku.

Obsah studia

Studenti se učí plynulé konverzaci, porozumění mluvenému slovu, zdokonalují si svůj psaný projev, slovní zásobu, poslech, práci s textem a gramatické znalosti komunikativní metodou.
Studijní plán pomaturitního studia je pečlivě vypracován našimi kvalifikovanými učiteli tak, aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita studia a příprava na mezinárodní jazykové certifikáty.

Obsahově se studium skládá z následujících modulů:

  • všeobecný jazyk – gramatika, konverzace, čtení, psaní, poslech, rozšiřování slovní zásoby - studijním materiálem je základní cizojazyčná učebnice;
  • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky – strategie, tipy, cílené procvičování, testování, pre-testing – doplňkové učebnice a studijní materiály;

Celkový počet hodin: cca 780 vyučovacích hodin. 

Učebnice: jsou přímo koncipovány pro výuku podle evropských jazykových standardů a pro přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám; dále jsou používány testy z minulých let a nové materiály. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně pomaturitního kurzu, na anglické učebnice je však poskytována 20 % - 25 % sleva.

Nabídka jazykových certifikátů a zkoušek

Naše jazyková škola připravuje pro žáky školy i pro zájemce z řad veřejnosti následující zkoušky a certifikáty:

  1. Přípravu pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka (B1) z anglického a německého jazyka
  2. Přípravu pro získání státní jazykové zkoušky základní B2 Společného referenčního rámce pro jazyky
  3. Přípravu pro mezinárodní zkoušky Cambridge FCE – anglický jazyk a Goethe Zertifikat a Österreich Institut – německý jazyk + pretesting

Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.